Älgjakt

Fällavgifter

24. jan, 2022

Fällavgifterna skall betalas till Äso-Skagerns bankgiro 5602-0209.
Glöm heller inte att slutrapportera på viltdata (älg) senast i början på februari.
Fällavg. Vuxen 700kr
Kalv. 200kr

Avlysningsjakt älgkalv 2021-2022

Kvarvarande kalvar: 0

Reviderat PM älgjakt 2021-2022

PM Älgjakt 2021/22 Skagerns älgskötselområde


• Älgjakten inleds 8 oktober och avslutas 31 januari.

• Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar ska ha max klyka (två taggar) på sidan mot skytten.

• From 4 dec sker avlysningsjakt på ej skjutna älgkalvar. En avlysningskalv per påbörjad 500 ha jaktareal. (Jaktlag med areal 0-499 ha får skjuta en avlysningskalv, jaktlag med areal 500-999 ha får skjuta två avlysningskalvar osv.)

• From 1 januari sker avlysningsjakt på ej skjutna vuxna älgar. En vuxen avlysningsälg per jaktlag med areal mellan 500 och 1000 ha. Två vuxna avlysningsälgar per jaktlag med areal över 1000 ha.

• Rekommendation att inrikta jakten på små djur.

• Tänk på registrering av timmarna för älgobs de första 30 dagarna av älgjakten.

PM Älgjakt 2021-2022

PM Älgjakt 2021/22 Skagerns älgskötselområde

        •                 Älgjakten inleds 8 oktober och avslutas 31 januari.

        •                 Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar ska ha max klyka (två taggar) på sidan mot skytten. Av tilldelningen släpps två kapitala tjurar som ska ha minst 12 taggar och uppåt. Skjuten kapital tjur meddelas direkt på sms gruppen. Jaktlag som skjuter kapital tjur ska redogöra för tjurens ålder genom käkanalys.

        •                 From 4 dec sker avlysningsjakt på ej skjutna älgkalvar. 1 avlysningskalv per 500 ha.

        •                 Förutom de två kapitala älgtjurarna är rekommendationen att inrikta jakten på små djur.

        •                 From 1 januari sker avlysningsjakt på ej skjutna vuxna älgar. En vuxen avlysningsälg per jaktlag med areal mellan 500 och 1000 ha. Två vuxna avlysningsälgar per jaktlag med areal över 1000 ha.

        •                 Tänk på registrering av timmarna för älgobs de första 30 dagarna av älgjakten.

Tilldelning 2021-2022