Älgjakt 2016

Ålder 2016/17
ArealVuxna

Avskjutning


Sektion

Ha

Balans 2012

Omräkning

Övrigt

Tjur

Datum

Vikt

Taggar

Utlägg

Ålder

Hondjur

Datum

Vikt

Ålder

Krontorp

2200

Långerud Ö

1680

Väglösa-J

1150


Räverud

691


Hulta

925


Bjurvik

1300


Håkanbol 1Håkanbol 2Gren

800


Undersbol

740


Billinge

2157

Långerud V

1200


Revsten

304


Ingelsrud

126


Jonsbol

1657


Årås

1636
x

16 10 13

106

2


1
x

1900-01-16

107

1
Prästgårds

561


Frosterudx

16 10 16

160

2

VikenRåda

1674
x

16 10 15

130

2


2PM  älgjakt   2016

Avlysningsjakt på kalv från den 1 december.

Högst 1 pottkalv till lag utan tilldelning i år.

Jakt på vuxna djur avslutas den 31 Januari  2017.

Pinntjur är endast  tillåten. (max en tagg på varje sida).

Kvigor  rekommenderas att skjuta

Underkäken från vuxet djur sparas. Det ska vara hela käken. Skrapa den ren och

låt den lufttorka på en vägg eller dyl.  Den får inte kokas.

Käken lämnas in till Henrik Nyström med 1 st. ifylld följesedel / käke senast  8 Februari.

Anmälan om skjutna pottkalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268

Tilldelning, vuxna