Älgjakt 2019-20

Tilldelning Älg kalv 2019-20

Hektar

Sektion

Långerud Ö

2200

1039

Krontorp

Långeruds gård

220

421

Sommersta

1150

Väglösa-Gj

Undersbol

800

740

Gren

Håkanbol 1

2157

667

Billinge

302

Håkanbol 2

Långerud V

365

1200

Håkanbol S

Ingelsrud

713

126

Äng

1661

Jonsbol

Prästgården

1636

335

Årås

Viken

1879

221

Råda

Frosterud

207

1191

Rud

691

Räverud

Bjurvik

1229

1300

Hulta-revsten

370

Udderud

22820

Totalt

Ing.Balans

-0,13

-0,23

-0,24

0,39

-0,38

0,24

0

-0,53

0,18

0,21

0,33

0,26

0,05

0,29

0

0,30

0,19

0,11

-0,38

-0,17

-0,02

-0,58

-0,47

0,33

0,26

Resultat

Balans

Tilldelning

1

1,89

0,87

        2

0

0,60

0,16

0

0,68

1

1

0,74

1,01

1

0

2,26

0,11

2

0,50

0

1

0,61

1,48

1

0

0,97

0,17

1

1,60

2

1

1,76

0,62

2

0

1,43

0,4

1

1

0,17

0,97

0

0,08

0

1

1,51

0,78

1

0,61

1

22

Övrig info

Utg.balans

-0,13

-0,11

0,16

0,60

-0,32

0,01

-0,26

0,11

0,26

0,50

0,48

-0,39

0,17

-0,03

-0,40

-0,38

-0,24

0,4

0,43

-0,03

0,17

0,08

-0,22

0,51

-0,39

Extra kalvar enl. beslut stämma

Tilldelning Älg vuxen 2019-20

Hektar

Sektion

Långerud Ö

2200

1039

Krontorp

Långeruds gård

220

421

Sommersta

1150

Väglösa-Gj

Undersbol

800

740

Gren

Håkanbol 1

2157

667

Billinge

302

Håkanbol 2

Långerud V

365

1200

Håkanbol S

Ingelsrud

713

126

Äng

1661

Jonsbol

Prästgården

1636

335

Årås

Viken

1879

221

Råda

Frosterud

207

1191

Rud

691

Räverud

Bjurvik

1229

1300

Hulta-revsten

370

Udderud

22820

Totalt

Ing.Balans

-0,42

-0,55

0,22

0,12

-0,62

0,18

-0,02

0,22

-0,04

0,1

-0,02

0,11

-0,22

-0,18

0,23

0,01

-0,44

-0,64

0,3

0,35

0,05

-0,28

0,26

-0,6

0,32

Tjur/Ko

Balans

Tilldelning

0

T

0,89

0,26

1

1

T

0,26

0,49

0

0,10

0

1

T

K

0,49

0,71

1

1

T+K

K

1,37

0,65

2

0,29

0

1

K

0,34

0,76

0

0

0,28

-0,14

0

K

1,32

1

0

K

0,63

0,23

1

0

T+K

1,53

-0,50

2

1

K

0,18

1,13

0

0,17

0

1

T

0,20

1,11

0

K

0,56

1

6+9

15

Övrig info

Utg.balans

0,26

-0,11

-0,51

0,26

0,10

-0,29

-0,51

-0,35

-0,63

0,29

-0,24

0,34

-0,14

0,28

0,32

0,23

-0,37

-0,50

-0,47

0,13

0,18

-0,17

0,11

0,20

-0,44

Extra kalvar enl. beslut stämma