Spillningsinventering

Vi har nu sammanställt er spillningsinventering. Den visar en tydlig nedgång. Med tanke på dåligt kalvår och ganska ökad avskjutning så tror jag detta stämmer ganska väl med verkligheten.

Efter att ha tagit bort en extremruta förra året blev resultatet 10,5. I år är det 9 älgar/1000 hektar.

Mvh

Johan

Skagern

2019

Älg


Antal funna spillningshögar

561

Antal undersökta provytor

1955

Antal spillningshögar per dygn

18

Antal dagar i studieperioden

178

Antal trakter

58Konfidensintervall 95%


9,0

älgar / 1000 ha

+ / -

7,0

7,2

10,7SE

0,9

Åldersbedömning

Skagerns älgskötselområde

Väglösa-Gjordsbol, ko 1 (2) år,vita fjolingtänder men delvis pålagring under tand

Väglösa-Gjordsbol, tjur 6 år

Viken, tjur 5 år

Långerud vä. Nr 1, 4 år

Jonsbol, tjur 4 år

Årås, tjur5 år

Årås, ko 4 år

S. Råda, ko 3 år

Billinge, Hondjur 3 år

Billinge, Tjur 1 år

Tilldelning Vuxen 2018-19

Sektion

Hektar

Ing.Balans

Balans

Tilldelning

Resultat

Utg.balans

Tjur

Ko

Krontorp

2200

-0,47

1,45

2


-0,55

1

1

Långerud Ö

1039

-0,33

0,58

1


-0,42

1

0

Sommersta

220

-0,07

0,12

0


0,12

0

0

Långeruds gård

421

-0,14

0,22

0


0,22

0

0

Väglösa-Gj

1150

0,38

1,38

2


-0,62

1

1

Gren

800

0,28

0,98

1


-0,02

0

1

Undersbol

740

-0,46

0,18

0


0,18

0

0

Billinge

2157

0,07

1,96

2


-0,04

1

1

Håkanbol 1

667

-0,36

0,22

0


0,22

0

0

Håkanbol 2

302

-0,16

0,1

0


0,1

0

0

Håkanbol S

365

-0,2

0,11

0


0,11

0

0

Långerud V

1200

-0,07

0,98

1


-0,02

1

0

Äng

713

0,2

0,82

1


-0,18

1

0

Ingelsrud

126

-0,34

-0,22

0


-0,22

0

0

Jonsbol

1661

-0,23

1,22

1


0,23

1

0

Årås

1636

0,13

1,56

2


-0,44

1

1

Prästgården

335

-0,28

0,01

0


0,01

0

0

Råda

1879

-0,34

1,3

1


0,3

0

1

Viken

221

0,17

0,36

1


-0,64

1

0

Rud

207

-0,13

0,05

0


0,05

0

0

Frosterud

1191

0,31

1,35

1


0,35

1

0

Räverud

691

0,12

0,72

1


-0,28

1

0

Hulta-revsten

1229

0,33

1,4

2


-0,6

1

1

Bjurvik

1300

0,13

1,26

1


0,26

0

1

Udderud

370

0

0,32

0


0,32

0

0


Totalt

228202012

8

1 Älg/1141ha

Tilldelning kalv 2018-19

Sektion

Hektar

Ing.Balans

Balans

Tilldelning

Resultat

Utg.balans

Övrig info

Extra kalvar enl. beslut stämma

Krontorp

2200

-0,12

2,77

3


-0,23Långerud Ö

1039

0,51

1,87

2


-0,13Sommersta

220

0,11

0,39

0


0,39Långeruds gård

421

0,21

0,76

1


-0,24Väglösa-Gj

1150

0,11

1,62

2


-0,38Gren

800

0,51

1,56

2


0

*

1

Undersbol

740

0,27

1,24

1


0,24


1

Billinge

2157

0,35

3,18

3


0,18Håkanbol 1

667

-0,4

0,47

1


-0,53Håkanbol 2

302

-0,18

0,21

0


0,21Håkanbol S

365

-0,22

0,26

0


0,26Långerud V

1200

-0,24

1,33

1


0,33Äng

713

0,36

1,29

1


0,29Ingelsrud

126

-0,11

0,05

0


0,05Jonsbol

1661

-0,18

2

2


0Årås

1636

0,04

2,19

2


0,19Prästgården

335

-0,14

0,3

0


0,3Råda

1879

0,15

2,62

3


-0,38Viken

221

0,11

0,4

0


0,4Rud

207

-0,29

-0,,2

0


-0,02Frosterud

1191

0,27

1,83

2


-0,17


1

Räverud

691

-0,48

0,42

1


-0,58


1

Hulta-revsten

1229

-0,28

1,33

1


0,33


2

Bjurvik

1300

-0,18

1,53

2


-0,47


2

Udderud

370

-0,22

0,26

0


0,26
Totalt

2282030

1 Kalv/760ha


·         Nollat balans pga tidigare miss