Standardsida

PM  älgjakt   2017

 Älgjakts start måndag 9/10-2017

Norr om väg 600 (Åtorp till Vall) sker  det avlysningsjakt på 5 st älgkalvar, max en kalv per lag.

Avlysningsjakt på kalv från den 1 december på kvarvarande älgkalvar gäller hela området.

 Älgobs gäller de första 7 jaktdagarna under en 30 dagars period med start den 9/10.

Älgobsen gäller under all jakt under den angiva perioden detta är bara för att kunna få ihop synobs som kan andvändas till nästa års underlag av tilldelning.

Anmälan om skjutna avlysningskalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268

 PM  älgjakt   2015

Avlysningsjakt på kalv från den 5 december.

 Högst 1 pottkalv till lag utan tilldelning i år.

 Jakt på vuxna djur avslutas den 31 Januari 2016.

 Älgtjur med högst 3 taggar på ena sidan är tillåten.

 Underkäken från vuxet djur sparas. Det ska vara hela käken. Skrapa den ren  och låt den lufttorka på en vägg eller dyl.  Den får inte kokas.

Käken lämnas in till Henrik Nyström med 1 st. ifylld följesedel / käke senast  8 Februari.

Anmälan om skjutna pottkalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268

Avskjutningstilldelning 2015/16


ver2, 3/6 2015 Förslag från älggruppen

Enligt stämmobeslut  2015 blir arealkrav per vuxen 2271 ha och per kalv 1400 (justerat) haSödra Råda:428 ha för vuxen och 389 ha för kalv.Sektion

Ha

VUXNA

från 2012

balans 2014

vuxna

+/-balans

tilldelning

kön

bal2015

vuxna

+/-bal

tilld15

bal16

KALV

bal13

tilld

tilld14

bal2015

kalv

+/-bal

tilld15

bal162013

2014/15


2014/15


Krontorp

2200

4,26


-0,37

1,94

1,56

2

1tjur,1hondjur

-0,44

0,97

0,53

1hon

-0,47

2,42

-0,19

2,23

2

0,23

1,57

1,80

2

-0,20

Långerud Ö

1680

3,25


0,24

1,48

1,72

2

1tjur,1hondjur

-0,28

0,74

0,46

1tjur

-0,54

1,85

0,19

2,04

2

0,04

1,20

1,24

1

0,24

Väglösa-J

1150

2,22


-0,15

1,01

0,87

1

tjur

-0,13

0,51

0,38


0,38

1,27

-0,55

0,72

1

-0,28

0,82

0,54

1

-0,46

Räverud

691

1,34


0,22

0,61

0,82

1

hondjur

-0,18

0,30

0,12


0,12

0,76

-0,53

0,23

0

0,23

0,49

0,72

1

-0,28

Hulta/Revsten

1229

2,38


-0,29

1,08

0,79

1

tjur

-0,21

0,54

0,33


0,33

1,35

0,28

1,63

2

-0,37

0,88

0,51

1

-0,49

Bjurvik

1300

2,51


0,41

1,14

1,56

2

1tjur,1hondjur

-0,44

0,57

0,13


0,13

1,43

0,07

1,50

2

-0,50

0,93

0,43

0

0,43

Gren

800

1,55


0,23

0,70

0,93

1

tjur

-0,07

0,35

0,28


0,28

0,88

-0,34

0,54

1

-0,46

0,57

0,11

0

0,11

Undersbol

740

1,43


-0,44

0,65

0,21

0


0,21

0,33

0,54

1tjur

-0,46

0,81

0,00

0,81

1

-0,19

0,53

0,34

0

0,34

Billinge

2157

4,17


0,22

1,90

2,12

2

tjur,tjur

0,12

0,95

1,07

1hon

0,07

2,38

0,37

2,75

3

-0,25

1,54

1,29

1

0,29

Håkanbol 1

667

1,29


-0,24

0,59

0,35

0


0,35

0,29

0,64

1tjur

-0,36

0,73

0,06

0,79

1

-0,21

0,48

0,27

0

0,27

Håkanbol 2

667

1,29


-0,24

0,59

0,35

0


0,35

0,29

0,64

1hon

-0,36

0,73

0,06

0,79

1

-0,21

0,48

0,27

0

0,27

Långerud V

1200

2,32


0,34

1,06

1,40

1

hondjur

0,40

0,53

0,93

1tjur

-0,07

1,32

-0,01

1,31

1

0,31

0,86

1,17

1

0,17

Äng

713

1,38


0,26

0,63

0,89

1

hondjur

-0,11

0,31

0,20


0,20

0,79

-0,28

0,51

1

-0,49

0,51

0,01

0

0,01

Ingelsrud

126

0,24


0,49

0,11

0,60

1

hondjur

-0,40

0,06

-0,34


-0,34

0,14

-0,40

-0,26

0

-0,26

0,09

-0,17

0

-0,17

Jonsbol

1657

3,21


-0,41

1,46

1,04

1

tjur

0,04

0,73

0,77

1hon

-0,23

1,82

-0,01

1,81

2

-0,19

1,18

1,00

1

0,00

Frosterud

1191

2,300,79

0,79

1

tjur

-0,21

0,52

0,31


0,31

1,31

0,00

1,31

1

0,31

0,85

1,16

1

0,16

Summa

18168

35,14


2,14

15,73

16,00

17

8
0,00

210,00

10

-10,00

Årås

1636

3,16


-0,39

3,16

2,77

3

1tjur,2hondjur

-0,23

3,82

3,60

1tj,2hon

0,60

4,01

0,44

4,45

4

0,45

4,21

4,66

5

-0,34

Prästgårds

561

1,09


-0,39

1,09

0,70

1

hondjur

-0,30

1,31

1,01

1tjur

0,01

1,24

0,24

1,48

1

0,48

1,44

1,92

2

-0,08

Råda

1386

2,68


-0,76

3,20

2,44

3

2tjur,1hondjur

-0,56

3,24

2,68

1tj,2hon

-0,32

4,05

-0,48

3,57

4

-0,43

3,56

3,13

3

0,13

Viken

221

0,43


0,03

0,43

0,46

0


0,46

0,52

0,97

1tj

-0,03

0,54

0,27

0,81

1

-0,19

0,57

0,38

0

0,38

Rud

207

0,40


-0,20

0,40

0,20

0


0,20

0,48

0,68

1hon

-0,32

0,51

-0,01

0,50

1

-0,50

0,53

0,03

0

0,03

Ö. Eketorp

267

0,52
0,62

0,62

1tj

-0,38


0,69

0,69

1

-0,31

Summa

4278

8,27

7

10

11
11


Total

22446

44,36

24

18

32
21


Plan