Standardsida

Förslag till PM Älgjakt 2023/24 Skagerns älgskötselområde

 

 

 • Älgjakten inleds 8 oktober och avslutas 31 januari.

 

 • Årets tilldelning är 10 kalvar och 5 tjurar

 

 • Kalv: Avlysningsjakt från 8 oktober. En kalv får fällas per jaktlag med areal under 1000 ha

 

 • Tjur: Avlysningsjakt från 8 oktober. En tjur får fällas per jaktlag med areal över 1000 ha.

 

 • Rapportera skjuten älg i smsgruppen omgående. Ansvarig för rapporteringen är jaktledaren.

 

 • Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar ska ha max klyka (två taggar) på sidan mot skytten.

 

 • From 15 dec sker extra avlysningsjakt på ej skjutna älgkalvar. En extra avlysningskalv per jaktlag.

 

 • From 1 januari sker extra avlysningsjakt på ej skjutna tjurar. En extra avlysningstjur per jaktlag med areal över 500 ha.

 

 • Rekommendation att inrikta jakten på små djur.

 

 • Tänk på registrering av timmarna för älgobs de första 30 dagarna av älgjakten.

Tilldelning Älgjakt 2022-2023

PM Älgjakt 2023/24 Skagerns älgskötselområde

Upprättat efter styrelsemöte 12 september 2023

 

 

 • Älgjakten inleds 8 oktober och avslutas 31 januari.

 

 • Årets tilldelning är 10 kalvar och 5 tjurar

 

 • Kalv: Avlysningsjakt från 8 oktober. En kalv får fällas per jaktlag med areal under 1000 ha. Endast en kalv av dubbelkalv tillåten.

 

 • Tjur: Avlysningsjakt från 8 oktober. En tjur får fällas per jaktlag med areal över 1000 ha.

 

 • Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar ska ha max klyka (två taggar) på sidan mot skytten.

 

 • Rapportera skjuten älg i smsgruppen omgående. Ansvarig för rapporteringen är jaktledaren.

 

 • From 15 december sker extra avlysningsjakt på ej skjutna älgkalvar. En extra avlysningskalv per jaktlag.

 

 • From 15 december sker extra avlysningsjakt på ej skjutna tjurar. En extra avlysningstjur per jaktlag med areal över 500 ha.

 

 • Rekommendation att inrikta jakten på små djur.

 

 • Tänk på registrering av timmarna för älgobs de första 30 dagarna av älgjakten.

Tilldelning Älgjakt 2022-2023

ÄLGJAKT 2022-2023

6. sep, 2022

PM Älgjakt 2022-2023

PM Älgjakt 2022/23 Skagerns älgskötselområde

· Älgjakten inleds 8 oktober och avslutas 31 januari.

· Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar ska ha max klyka (två taggar) på sidan mot skytten.

· From 3 dec sker avlysningsjakt på ej skjutna älgkalvar. En avlysningskalv per påbörjad 500 ha jaktareal. (Jaktlag med areal 0-499 ha får skjuta en avlysningskalv, jaktlag med areal 500-999 ha får skjuta två avlysningskalvar osv.)

· From 1 januari sker avlysningsjakt på ej skjutna vuxna älgar. En vuxen avlysningsälg per jaktlag med areal mellan 500 och 1000 ha. Två vuxna avlysningsälgar per jaktlag med areal över 1000 ha.

· Rekommendation att inrikta jakten på små djur.

· Tänk på registrering av timmarna för älgobs de första 30 dagarna av älgjakten.

· (SKALL KÄKAR FRÅN HONDJUR SPARAS FÖR ÅLDERSBESTÄMNING?)

ÄLGJAKT 2021-2022

24. jan, 2022

23. jan, 2022

20. sep, 2021

6. sep, 2021

6. sep, 2021

Slutrapportering och fällavgifter

Nu är årets älgjakt slut så nu är det snart dags att slutrapportera till viltdata samt betala fällavgifter till ÄsoSkagerns Bankgiro 5602-0209
Vuxen 700kr. Kalv 200kr

Avlysningsjakt Älgkalv

Kvarvarande kalvar: 0

Reviderat PM Älgjakt 2021-2022

· Älgjakten inleds 8 oktober och avslutas 31 januari.

· Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar ska ha max klyka (två taggar) på sidan mot skytten.

· From 4 dec sker avlysningsjakt på ej skjutna älgkalvar. En avlysningskalv per påbörjad 500 ha jaktareal. (Jaktlag med areal 0-499 ha får skjuta en avlysningskalv, jaktlag med areal 500-999 ha får skjuta två avlysningskalvar osv.)

· From 1 januari sker avlysningsjakt på ej skjutna vuxna älgar. En vuxen avlysningsälg per jaktlag med areal mellan 500 och 1000 ha. Två vuxna avlysningsälgar per jaktlag med areal över 1000 ha.

· Rekommendation att inrikta jakten på små djur.

· Tänk på registrering av timmarna för älgobs de första 30 dagarna av älgjakten.

PM Älgjakt 2021-2022

• Älgjakten inleds 8 oktober och avslutas 31 januari.

• Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar ska ha max klyka (två taggar) på sidan mot skytten. Av tilldelningen släpps två kapitala tjurar som ska ha minst 12 taggar och uppåt. Skjuten kapital tjur meddelas direkt på sms gruppen. Jaktlag som skjuter kapital tjur ska redogöra för tjurens ålder genom käkanalys.

• From 4 dec sker avlysningsjakt på ej skjutna älgkalvar. 1 avlysningskalv per 500 ha.

• Förutom de två kapitala älgtjurarna är rekommendationen att inrikta jakten på små djur.

• From 1 januari sker avlysningsjakt på ej skjutna vuxna älgar. En vuxen avlysningsälg per jaktlag med areal mellan 500 och 1000 ha. Två vuxna avlysningsälgar per jaktlag med areal över 1000 ha.

• Tänk på registrering av timmarna för älgobs de första 30 dagarna av älgjakten.

Älgtilldelning 2021-2022