Standardsida

PM  älgjakt   2017

 Älgjakts start måndag 9/10-2017

Norr om väg 600 (Åtorp till Vall) sker  det avlysningsjakt på 5 st älgkalvar, max en kalv per lag.

Avlysningsjakt på kalv från den 1 december på kvarvarande älgkalvar gäller hela området.

 Älgobs gäller de första 7 jaktdagarna under en 30 dagars period med start den 9/10.

Älgobsen gäller under all jakt under den angiva perioden detta är bara för att kunna få ihop synobs som kan andvändas till nästa års underlag av tilldelning.

Anmälan om skjutna avlysningskalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268

 PM  älgjakt   2015

Avlysningsjakt på kalv från den 5 december.

 Högst 1 pottkalv till lag utan tilldelning i år.

 Jakt på vuxna djur avslutas den 31 Januari 2016.

 Älgtjur med högst 3 taggar på ena sidan är tillåten.

 Underkäken från vuxet djur sparas. Det ska vara hela käken. Skrapa den ren  och låt den lufttorka på en vägg eller dyl.  Den får inte kokas.

Käken lämnas in till Henrik Nyström med 1 st. ifylld följesedel / käke senast  8 Februari.

Anmälan om skjutna pottkalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268

Avskjutningstilldelning 2015/16                                           ver2, 3/6 2015 Förslag från älggruppen                                  
Enligt stämmobeslut  2015 blir arealkrav per vuxen 2271 ha och per kalv 1400 (justerat) ha                            
Södra Råda:428 ha för vuxen och 389 ha för kalv.                                    
Sektion Ha VUXNA från 2012 balans 2014 vuxna +/-balans tilldelning kön bal2015 vuxna +/-bal tilld15 bal16 KALV bal13 tilld tilld14 bal2015 kalv +/-bal tilld15 bal16
    2013         2014/15                   2014/15          
Krontorp 2200 4,26   -0,37 1,94 1,56 2 1tjur,1hondjur -0,44 0,97 0,53 1hon -0,47 2,42 -0,19 2,23 2 0,23 1,57 1,80 2 -0,20
Långerud Ö 1680 3,25   0,24 1,48 1,72 2 1tjur,1hondjur -0,28 0,74 0,46 1tjur -0,54 1,85 0,19 2,04 2 0,04 1,20 1,24 1 0,24
Väglösa-J 1150 2,22   -0,15 1,01 0,87 1 tjur -0,13 0,51 0,38   0,38 1,27 -0,55 0,72 1 -0,28 0,82 0,54 1 -0,46
Räverud 691 1,34   0,22 0,61 0,82 1 hondjur -0,18 0,30 0,12   0,12 0,76 -0,53 0,23 0 0,23 0,49 0,72 1 -0,28
Hulta/Revsten 1229 2,38   -0,29 1,08 0,79 1 tjur -0,21 0,54 0,33   0,33 1,35 0,28 1,63 2 -0,37 0,88 0,51 1 -0,49
Bjurvik 1300 2,51   0,41 1,14 1,56 2 1tjur,1hondjur -0,44 0,57 0,13   0,13 1,43 0,07 1,50 2 -0,50 0,93 0,43 0 0,43
Gren 800 1,55   0,23 0,70 0,93 1 tjur -0,07 0,35 0,28   0,28 0,88 -0,34 0,54 1 -0,46 0,57 0,11 0 0,11
Undersbol 740 1,43   -0,44 0,65 0,21 0   0,21 0,33 0,54 1tjur -0,46 0,81 0,00 0,81 1 -0,19 0,53 0,34 0 0,34
Billinge 2157 4,17   0,22 1,90 2,12 2 tjur,tjur 0,12 0,95 1,07 1hon 0,07 2,38 0,37 2,75 3 -0,25 1,54 1,29 1 0,29
Håkanbol 1 667 1,29   -0,24 0,59 0,35 0   0,35 0,29 0,64 1tjur -0,36 0,73 0,06 0,79 1 -0,21 0,48 0,27 0 0,27
Håkanbol 2 667 1,29   -0,24 0,59 0,35 0   0,35 0,29 0,64 1hon -0,36 0,73 0,06 0,79 1 -0,21 0,48 0,27 0 0,27
Långerud V 1200 2,32   0,34 1,06 1,40 1 hondjur 0,40 0,53 0,93 1tjur -0,07 1,32 -0,01 1,31 1 0,31 0,86 1,17 1 0,17
Äng 713 1,38   0,26 0,63 0,89 1 hondjur -0,11 0,31 0,20   0,20 0,79 -0,28 0,51 1 -0,49 0,51 0,01 0 0,01
Ingelsrud 126 0,24   0,49 0,11 0,60 1 hondjur -0,40 0,06 -0,34   -0,34 0,14 -0,40 -0,26 0 -0,26 0,09 -0,17 0 -0,17
Jonsbol 1657 3,21   -0,41 1,46 1,04 1 tjur 0,04 0,73 0,77 1hon -0,23 1,82 -0,01 1,81 2 -0,19 1,18 1,00 1 0,00
Frosterud 1191 2,30     0,79 0,79 1 tjur -0,21 0,52 0,31   0,31 1,31 0,00 1,31 1 0,31 0,85 1,16 1 0,16
Summa 18168 35,14   2,14 15,73 16,00 17         8       0,00 21     0,00 10 -10,00
Årås 1636 3,16   -0,39 3,16 2,77 3 1tjur,2hondjur -0,23 3,82 3,60 1tj,2hon 0,60 4,01 0,44 4,45 4 0,45 4,21 4,66 5 -0,34
Prästgårds 561 1,09   -0,39 1,09 0,70 1 hondjur -0,30 1,31 1,01 1tjur 0,01 1,24 0,24 1,48 1 0,48 1,44 1,92 2 -0,08
Råda 1386 2,68   -0,76 3,20 2,44 3 2tjur,1hondjur -0,56 3,24 2,68 1tj,2hon -0,32 4,05 -0,48 3,57 4 -0,43 3,56 3,13 3 0,13
Viken 221 0,43   0,03 0,43 0,46 0   0,46 0,52 0,97 1tj -0,03 0,54 0,27 0,81 1 -0,19 0,57 0,38 0 0,38
Rud 207 0,40   -0,20 0,40 0,20 0   0,20 0,48 0,68 1hon -0,32 0,51 -0,01 0,50 1 -0,50 0,53 0,03 0 0,03
Ö. Eketorp 267 0,52               0,62 0,62 1tj -0,38           0,69 0,69 1 -0,31
Summa 4278 8,27         7         10         11       11  
Total 22446 44,36         24         18         32       21  
Plan