Styrelsemöten

Kallelse utökat styrelsemöte

Dagordning utökat styrelsemöte

 

Dag: 2022-11-07

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

 

 

 

1      Mötets öppnade

 

2      Förslag till dagordning

 

3      Val av justeringsman

 

4      Föregående protokoll

 

5      Älgjakten 2022/23.

 

6      Kronhjortsjakten 2022/23.

 

7      Vargjakt 2022/23.

 

8      Övriga frågor

 

9      Nästa möte

 

10   Mötets avslutande