Styrelsemöten

Dagordning styrelsemöte 20220517

Dagordning utökat styrelsemöte

 

Dag: 2022-05-17

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

 

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Förslag till dagordning

 

3 Val av justeringsman

 

4 Föregående protokoll

 

5 Älgjakten 2022/23.

 

6 Kronhjortsjakten 2022/23.

 

7 Stadgeförändring

 

8 Politiker möte

 

9 Övriga frågor

 

10 Nästa möte

 

11 Mötets avslutande