Styrelsemöten

Dagordning styrelsemöte 20220301

Dagordning utökat styrelsemöte

 

Dag: 2022-03-01

Tid: 18.00

Plats: Bäckhammars folkets hus

 

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Förslag till dagordning

 

3 Val av justeringsman

 

4 Föregående protokoll

 

5 Älgjakten 2021/22.

 

6 Kronhjortsjakten 2021/22.

 

7 Stadgeförändring

 

8 Övriga frågor

 

9 Nästa möte

 

10 Mötets avslutande