Styrelsemöten

Dagordning styrelsemöte 20211130

Dagordning Digitalt styrelsemöte

 

Dag: 2021-11-30

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

 

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Förslag till dagordning

 

3 Val av justeringsman

 

4 Föregående protokoll

 

5 Älgjakten 2021/22.

 

6 Kronhjortsjakten 2021/22.

 

7 Övriga frågor

 

8 Nästa möte

 

9 Mötets avslutande