Styrelsemöten

Dagordning styrelsemöte 20210913

Dagordning styrelsemöte

 

Dag: 2021-09-13

Tid: 18.00

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Information av Johan Stedt angående betestryck och betets

 

skador.

 

3 Godkännande av dagordning.

 

4 Val av justeringsman

 

5 Föregående protokoll

 

6 Älgjakten 2021/22.

 

7 Kronhjortsjakten 2021/22.

 

8 Övriga frågor

 

9 Nästa möte

 

10 Mötets avslutande