Styrelsemöten

Dagordning styrelsemöte 20210517

Dagordning Digitalt styrelsemöte

 

Dag: 2021-05-17

Tid: 18.00 inloggning kan ske from 17 30

Plats: Digitalt styrelsemöte ZOOM.

 

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Förslag till dagordning

 

3 Val av justeringsman

 

4 Föregående protokoll

 

5 Älgjakten 2021/22.

 

6 Kronhjortsjakten 2020/2021.

 

7 Inför digital års stämma.

 

8 Övriga frågor

 

9 Nästa möte

 

10 Mötets avslutande