Styrelsemöten

Dagordning styrelsemöte 20200928

Dagordning

 

Dag : 2020-09-28

Tid :19.00

Plats: Folketshus, Bäckhammar

 

 

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Förslag till dagordning

 

3 Val av justeringsman

 

4 Föregående protokoll

 

5 Älgjakten 2020/2021

 

6 Kronhjortsjakten 2020/2021.

 

7 Övriga frågor

 

8 Nästa möte

 

9 Mötets avslutande