Styrelsemöten

Dagordning styrelsemöte 20200212

Dagordning

 

Dag: 2020-02-12

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

 

 

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Förslag till dagordning

 

3 Val av justeringsman

 

4 Föregående protokoll

 

5 Älgjakten redovisning 2019/2020.

 

6 Kronhjortsjakten redovisning 2019/2020.

 

7 Spillningsinventering 2020.

 

8 Övriga frågor

 

9 Nästa möte

 

10 Mötets avslutande