Älgjakt 2019-20

Tilldelning Älg kalv 2019-20

Sektion

Hektar

Ing.Balans

Balans

Tilldelning

Resultat

Utg.balans

Övrig info

Extra kalvar enl. beslut stämma

Krontorp

2200

-0,23

1,89

        2

 

-0,11

 

 

Långerud Ö

1039

-0,13

0,87

1

 

-0,13

 

 

Sommersta

220

0,39

0,60

0

 

0,60

 

 

Långeruds gård

421

-0,24

0,16

0

 

0,16

 

 

Väglösa-Gj

1150

-0,38

0,68

1

 

-0,32

 

 

Gren

800

0

0,74

1

 

-0,26

 

 

Undersbol

740

0,24

1,01

1

 

0,01

 

 

Billinge

2157

0,18

2,26

2

 

0,26

 

 

Håkanbol 1

667

-0,53

0,11

0

 

0,11

 

 

Håkanbol 2

302

0,21

0,50

0

 

0,50

 

 

Håkanbol S

365

0,26

0,61

1

 

-0,39

 

 

Långerud V

1200

0,33

1,48

1

 

0,48

 

 

Äng

713

0,29

0,97

1

 

-0,03

 

 

Ingelsrud

126

0,05

0,17

0

 

0,17

 

 

Jonsbol

1661

0

1,60

2

 

-0,40

 

 

Årås

1636

0,19

1,76

2

 

-0,24

 

 

Prästgården

335

0,30

0,62

1

 

-0,38

 

 

Råda

1879

-0,38

1,43

1

 

0,43

 

 

Viken

221

0,11

0,4

0

 

0,4

 

 

Rud

207

-0,02

0,17

0

 

0,17

 

 

Frosterud

1191

-0,17

0,97

1

 

-0,03

 

 

Räverud

691

-0,58

0,08

0

 

0,08

 

 

Hulta-revsten

1229

0,33

1,51

1

 

0,51

 

 

Bjurvik

1300

-0,47

0,78

1

 

-0,22

 

 

Udderud

370

0,26

0,61

1

 

-0,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

22820

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilldelning Älg vuxen 2019-20

Sektion

Hektar

Ing.Balans

Balans

Tilldelning

Tjur/Ko

Utg.balans

Övrig info

Extra kalvar enl. beslut stämma

Krontorp

2200

-0,55

0,89

1

T

-0,11

 

 

Långerud Ö

1039

-0,42

0,26

0

 

0,26

 

 

Sommersta

220

0,12

0,26

0

 

0,26

 

 

Långeruds gård

421

0,22

0,49

1

T

-0,51

 

 

Väglösa-Gj

1150

-0,62

0,10

0

 

0,10

 

 

Gren

800

-0,02

0,49

1

T

-0,51

 

 

Undersbol

740

0,18

0,71

1

K

-0,29

 

 

Billinge

2157

-0,04

1,37

2

T+K

-0,63

 

 

Håkanbol 1

667

0,22

0,65

1

K

-0,35

 

 

Håkanbol 2

302

0,1

0,29

0

 

0,29

 

 

Håkanbol S

365

0,11

0,34

0

 

0,34

 

 

Långerud V

1200

-0,02

0,76

1

K

-0,24

 

 

Äng

713

-0,18

0,28

0

 

0,28

 

 

Ingelsrud

126

-0,22

-0,14

0

 

-0,14

 

 

Jonsbol

1661

0,23

1,32

1

K

0,32

 

 

Årås

1636

-0,44

0,63

1

K

-0,37

 

 

Prästgården

335

0,01

0,23

0

 

0,23

 

 

Råda

1879

0,3

1,53

2

T+K

-0,47

 

 

Viken

221

-0,64

-0,50

0

 

-0,50

 

 

Rud

207

0,05

0,18

0

 

0,18

 

 

Frosterud

1191

0,35

1,13

1

K

0,13

 

 

Räverud

691

-0,28

0,17

0

 

-0,17

 

 

Hulta-revsten

1229

-0,6

0,20

0

 

0,20

 

 

Bjurvik

1300

0,26

1,11

1

T

0,11

 

 

Udderud

370

0,32

0,56

1

K

-0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

22820

 

 

15

6+9