Älgjakt 2016

Ålder 2016/17                    
  Areal     Vuxna Avskjutning                
Sektion Ha Balans 2012 Omräkning Övrigt Tjur Datum Vikt Taggar Utlägg Ålder Hondjur Datum Vikt Ålder
Krontorp 2200                          
                             
Långerud Ö 1680                          
                             
Väglösa-J 1150                          
Räverud 691                          
Hulta 925                          
Bjurvik 1300                          
Håkanbol 1                            
Håkanbol 2                            
Gren 800                          
Undersbol 740                          
Billinge 2157                          
                             
Långerud V 1200                          
Revsten 304                          
Ingelsrud 126                          
Jonsbol 1657                          
Årås 1636       x 16 10 13 106 2   1        
                      x 1900-01-16 107 1
                             
Prästgårds 561                          
Frosterud                     x 16 10 16 160 2
Viken                            
Råda 1674       x 16 10 15 130 2   2        
                             
                             

 

PM  älgjakt   2016

 

 

 

Avlysningsjakt på kalv från den 1 december.

 

Högst 1 pottkalv till lag utan tilldelning i år.

 

Jakt på vuxna djur avslutas den 31 Januari  2017.

 

Pinntjur är endast  tillåten. (max en tagg på varje sida).

 

Kvigor  rekommenderas att skjuta

 

Underkäken från vuxet djur sparas. Det ska vara hela käken. Skrapa den ren och

 

låt den lufttorka på en vägg eller dyl.  Den får inte kokas.

 

Käken lämnas in till Henrik Nyström med 1 st. ifylld följesedel / käke senast  8 Februari.

 

Anmälan om skjutna pottkalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268

 

 

Tilldelning, vuxna