Jaktlag

Här kommer att visas den definitiva tilldelningen efter styrelsemöte i början av augusti.

Förslag på tilldelning utsänt till resp. styrelsemedlem 31 juli 2014.

Se förslaget på startsidan! = fastställt av styrelsen.