Här kommer det att publiceras bilder från älgjakten hos de olika jaktlagen.
Vill du ha med en bild,skicka bilden som MMS eller mail till mattias@skagernalg.se