AU:s sida

Telefonmöte  med AU gruppen 20151009

 

Närvarande:  Fredrik Jonsson, Morgan Andersson; Nicklas Ohlzon, Christian Sundby.

 

Rickard Andersson  ringde och berättade att han har observerat två stycken ensamma små älgkalvar under tre veckors tid på ett och samma område.

Han ställde frågan till AU om hur han ska göra.

Genom telefonmöte med samtliga inom AU så beslutade vi att kalvarna skall skjutas.

Detta skall inte avräknas från licenstilldelningen.

Vid protokoll och sammankallande

Fredrik Jonsson

ARBETSUTSKOTTET består av följande 4 ledamöter valda av styrelsen.

Morgan Andersson, Nicklas Ohlzon, Gunnar Ros, Rikard Andersson.