Kronviltsjakten

27. aug, 2021
Kvarvarande tilldelning 2021-2022
Kapital hjort 0
Hjort 3
Hind 2
Kalv 8
18. maj, 2021
Förslag Kronhjortsjakt 2021-2022
Förslag Kronhjortsjakt 2021-2022

Tilldelning 6 kronhjortar, 6 kronhindar och 15 Kronkalvar

Kronhjortstjur 3 st Spets och 3 st Gaffel och fritt uppåt

1 Vuxen för varje påbörjad 1000 ha

Under 1000 ha könsfördelning 50/50 beroende på vad ni sköt året före

Över 1000 ha könsfördelning 50/50 men valfritt hur ni börjar EX om ni avslutade med ett hondjur ifjol så kan ni börja med ett hondjur sedan måste ni skjuta tjur eller vise versa

Kronkalv 1 kalv för varje påbörjad 500 ha start 16 aug och från och med 8 oktober avlysningsjakt på kalv

Kvarvarande tilldelning 2020-21

Hjort: 1

Hind: 3

Kalv: 9

Kronviltsjakt 2020-21


Kronhjortsjakt

Tilldelning.
7 st hjort.
8 st hind.
20 st kalvar.

Avskjutning vuxna.
1 st per på börjat 1000 hektar i sektion/lag
Avskjutning SKALL vara 50/50.
En viktig sak i detta, är att man tänker på vad som sköts året innan i berörd sektion/lag.
Detta för att 50/50 principen ska fungera, tex sköts det en hjort förra året så ska ni börja med en hind detta år och vice versa.
Detta gäller fram till 1 dec
Därefter gäller fri avskjutning på kvarvarande djur.

Avskjutning kalvar.
1 st per påbörjat 500 hektar i sektion/ lag.
Detta gäller fram till 12/10
Därefter fri avskjutning på kvarvarande djur.

2020-08-16 - 31/1 2021
Hind o kalv lovligt.

2020-10-12 - 31/1 2021
Hjort, hind o kalv lovligt.

Hjortar från 0-10 TAGGAR lovligt.

Fällt vilt rapporteras i första hand genom berörd sektions/lags jaktledare till sms-gruppen.
I andra hand till Torbjörn Olsson genom sms vad som är skjutet.

God jaktlycka����

Kvarvarande tilldelning 2019-20

Hjort:  0

Hind: 0

Kalv: 0

Kronviltsjakt 2019-20

PM ANG KRONVILTSJAKTEN  2019-20

Tilldelning 10 vuxna varav 4 hjort,6 hind

15 kalvar

Hind o kalvjakt startar 16 augusti

Hjort startar  andra måndagen i oktober

Hornrestriktioner  upp till max  10 taggar

1 vuxen per påbörjat 1000 ha fram till 1:a nov

SEDAN FRI JAKT   PÅ KVARVARANDE DJUR

DE SOM FÅR SKJUTA 2 HJORTAR SKA DET VARA

1 HJORT ,1 HIND

VAD DET GÄLLER KALV SÅ GÄLLER DET 1 KALV

FÖR VARJE PÅBÖRJAT 500 HA FRAM TILL andra MÅNDAGEN I OKT.

SEN FRI JAKT PÅ KVARVARANDE KALVAR,

RAPP.  FÄLLT DJUR SKA SKE TILL SIN JAKTLEDARE

I JAKTLAGET SOM VIDARRAPPORTERAR I  SMS-GRUPPEN

 

KRONHJORTSGRUPPEN GENOM Rickard,  Ulf

Kronhjortsjakt 2018/2019

VUXNA 7 st hjortar 8st hindar

KALV 20 st 

 

16/8 2018- 31/1 2019 avses kalvjakt.

16/8 -8/10  1 st kalv per påbörjat 500 hektar. From 8/10 fri jakt på kvarvarande kalvar i området. 

 

 

8/10-31/1 avser jakten på vuxna djur. 

8/10-31/10 endast 1st vuxen per jaktlag.

1/11-31/1 fri jakt på kvarvarande vuxna djur i området. 

 

 

HORNRESTREKTIONER: 0-10 taggar är lovliga. 

 

Fälld vilt rapporteras till Torbjörn Olzon så snart som möjligt. 

tel: 070/511 62 68

 

Hälsningar krongruppen

 

 Återstående  tilldelning  vuxna djur 2018/19

0 st kronhjort och 5 st hindar 

 

Återstående tilldelning kronkalvar 2018/19 

10 st 

 

Billinge  3 st kronkalvar 1st kronhjort 

Äng 1st kronkalv    1 st kronhjort  2 st hindar

Sren 2 st kronkalvar  2 st kronhjortar

Bjurvik 1st kronkalv

Frosterud 2 st kronkalvar

Långerud östra 1 st kronkalv 

Håkanbol 1  1 st kronhjort 

Hulta/resten 1 st kronhjort 

Håkanbol södra 1 st kronhjort 

Långeruds gård 1 st hind

Hej

Lovligt kronvilt fr.o.m. 9/10 2017 t om 31/1 2018 

4 hjortar med max 2 taggar i vardera toppkrona. ( dvs max 10 taggar)

4 hindar 

Max en hjort/hind per jaktlag får skjutas.

1/11 släpps kvarvarande djur på tilldelning för fri avskjutning i området.

Fällt djur rapporteras till Torbjörn Olzon 070/511 62 68

I skrivande stund finns det fortfarande en kronkalv kvar på tilldelning.

Håll koll på hemsidan om kvarvarande tilldelning.

 

 

 

Jakten avslutad

Jakten är avslutad för säsongen  2017/18  

 

 

 

 

Billinge  3 st kronkalvar  1 st kronhjort

Gjordsbol  3 st kronkalvar 1st kronhind

Äng  1 st kronkalv  1 st kronhjort

Hulta  2 st kronkalvar

Håkanbol 1  1 st kronkalv  1 st kronhjort

Södra Håkanbol  1 st kronkalv 1 st kronhind

Frosterud  1st kronkalv 1st kronhind

Bjurvik  1 st kronkalv

Långeruds gård  1 st kronhjort

Jonsbol 1st hind

 

Kronhjortsjakt 16/8-8/10

Lovligt kronvilt

16/8-8/10 endast kalv och bedrivs som vak eller smygjakt.

13 kalvar är lovliga över hela KSO Skagern, dock en kalv per påbörjat 500 hektar inom sektionen man tillhör är lovligt.

Kalvar som inte skjutits innan 9/10 Släpps för fri avskjutning fram till 31/1-18.

Rapportiring av skjuten kronkalv sker snarast till Thorbjörn Ohlzon på tel 070/5116268.

Info om kvarvarande tilldelning kommer och finnas på hemsidan under rubriken kronhjotskötsel område.

 

Kronhind skjuten

Kronhind skjuten av sektion Långerudgård. Nu återstår en kronkalv av tilldelningen.

Kronhjortsjakt

Kronhjortsjakt lovliga djur från och med 15/1-17 till och med 31/1-17, är en hind och en kalv. Snabb rapportering till Torbjörn Olzon tel: 070-5116268

PM-kronhjortsjakt 2016/17

 

 

 

 

16/8-10/10 avser jakten endast hind och kalv. 16/8-30/9 får jakten endast ske som vak- eller smygjakt. 10/10-16 tom 31/1-17 är alla djur lovliga. Lovliga djur är tre hindar, tre hjortar med max klyk(två taggar i toppkronan) samt nio kalvar i KSO- Skagern. Rapportering av skjutet djur sker i första hand till sektionsledaren i den berörda sektionen, som i sin tur meddelar Torbjörn Olzon på smsnummret som finns i äsot. I andra hand kan man smsa/ringa Torbjörn Olzon på nummer 070-5116268. Återstående tilldelning kommer att finnas på hemsidan. Med vänlig hälsning, kronhjortsgruppen

Tilldelning kronhjort från och med 10/10-16

Lovliga kronhjortar från och med 10/10 är tre stycken hjortar . Spetshjort till  max två  taggar i toppkronan.  Skydsjakt: Hind och kalv finns att ansöka om vid akuta skador tex skog och/eller gröda. 

Avskjutningsrapport

Två kalvar skjutna Jordsbol.  En kalv skjuten på sektion Långerud Östra. En hind skjuten på sektion Äng. En kalv skjuten på sektion Gren. En hind och en kalv skjuten på sektion Långerud Östra. En hind skjuten på sektion Långerud Östra.En kalv skjuten på sektion Billing. En kalv skjuten på sektion Billinge. En kalv skjuten på sektion Räverud. En kalv skjuten på sektion Håkanbol 2. Tillsvidare är jakten avlyst.

En hjort skjuten på sektion Väglösa och en hjort skjuten på sektion Äng.  En hjort skjuten på sektion Äng. Nu är jakten avlyst.

 

  Inventering och synobservationer 2014-15 efter 2014 års jakt    
                 
Bjurvik     0          
Frosterud   4          
Hulta     2          
Undersbol   4          
Räverud     2          
Gren     4          
Vägl.-Gjordsbol   6          
Billinge-Äng   20          
Håkanbol     5          
Jonsbol     8          
Krontorp     4          
Långerud  västra   4          
Långerud östra   6          
      69          
                 
                 
Detta är en del av Kronskötselområdet  som har Kronvilt,       
vi har kalkylerat med ca 17000 Ha  samt en vinterstam  på ca 70 djur    
Förslag på avskjutning 2015   3 hjort varav en  får vara max klyk i toppkrona, samt 2 spets  
      2 hindar           
      7 kalvar          
                 
  Vi har även tagit med 1,5 djur för ev skyddsjakt som    
   kan bli på grund av skador på skog  o grödor      
                 
Förslag på hur hjortarna ska jagas inom kronskötselområdet      
Vi drar en gräns vägen mellan Mo-Vall          
Jakt söder  denna väg        1 stor Valfri hjort alt hind samt 1 kalv    
Jakt Norr om denna väg   4 stora samt 6 kalv,  fördelning efter vad som skjuts     
söder denna väg av stora (kön)          
Orsak    :  huvuddelen av hjortstammen är inom detta omr.      
                 
                 
                 
                 
                 
Arbetsgruppen för kronskötselområdet          
                 
  Förslag för kronhjortsjakten 2016-17        
                 
Vi delar inte upp jakten utan det gäller för hela kronskötselområdet kommande år på prov  
  vi fullföljer 3-årsplan som är lagd        
  förslag på avskjutning 2016          
  3 hjort valfria med max klyk i toppkrona        
  3 hindar              
  9 kalvar              
  utöver detta har vi med 1,5 djur för ev skyddsjakt som kan bli på skog o grödor  
                 
  Jakttid  16aug till  och med 9 okt får hind samt kalv jagas till kalvar  skjuts nr 1-7  rest 2   
  sparas till 10 okt då   hjort samt resterande kvarvarande djur är tillåtna  
                 
  Rapportering av skjutna djur omg till  förslagsvis Torbjörn Ohlzon om vad som skjutits  
    samma sms-nr som förra året          
                 
  Arbetsgruppen för Kronskötselområdet        
                 

Tilldelning

Nu återstår ingen  kronkalv norr om vägen Åtorp-Vall.

PM-Kronviltsjakt 2015-16

PM ang Kronviltsjakt Skagerns KSO 2015-16

Obs! Hindar o kalv tillåtet från 16/8-15 till 31/1-16, 16/8 till 30/9 ska jakten ske som smygjakt eller vakjakt.

Hjortar tillåtna från andra måndaagen i okt tom. 31/1-16.

Tillåtna djur Norr  Vägen Åtorp-Vall: 4 stor  1 Hind, 3 tjur varav 2 st spetstjur samt 1 st med max klyk i toppkrona se bif bild. Samt 6 kalvar.

Söder denna väg Åtorp –Vall  1 stor valfri samt 1 kalv.   

Viktigt inventering  av vad som ses av hjortar ska ske den 16/8,hjort.hind,kalv. Rapp till Torbjörn Ohlzon  Via mail eller sms   070-5116268  mail madde.ohlzon@tele2.se

Om någon har stora störningar av hjort finns 3 hundar att tillgå för bortstötning.

Henrik Nyström 070-5581883

Torbjörn Ohlzon 070-5116268

Tobias Johansson 070-2704258

Rapportering ska ske omg till Torjörn Ohlzon  via SMS  på nr 070-5116268

Vad som är skjutet samt av vem?

Uppgifter kommer sedan att finnas på Äsos hemsida vad som är kvar av tilldelningen

Det finns 1,5 hjort kvar sedan för skyddsjakt om det blir aktuellt fram mot vintern

Skador på skog o grödor.

Resp jaktledare ska informera de jägare som är ute o jagar hjort efter som kronviltjakten inte

Bedrivs som älgjaktslag, utan resp markägare jagar på sin mark och rapporterar på samma sätt

Skjutna djur.

Kronviltsgruppen genom Ulf Johansson

                            

Kontakt krontjur/hund

2014
Tillsvidare gäller kronhjortskötselplanen från 2013 vilken medger 2 kalvar och 2 spetshjortar
(se styrelseprotokoll 2014 08 11)

20141013 Spetshjort skjuten Hulta/Torbjörn O
20141031 SPETSHJORT #2 skjuten Långerud.

Nu är alltså hjortjakten slut för i år!

 

! Första kronviltkalven skjuten på Billinge 16/8 !
Ungefär samtidigt har skjutits 2 kalvar, en i Väglösa och en ytterligare på Billinge.

Nu avblåses jakten på hjortkalv (16/8)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2013

Det gäller att se upp och inte bli allt för nyfiken på en kronhjort!
Situationen filmad vid Blomsterhult 2013

http://www.youtube.com/watch?v=wOhVXNqIKYo

                                              xzxzxzxzxzxz

Kronhjortobs 20/2 2014

                  

Krontorp                          ingen observation

Långerud Ö                     3 hjortar, 6 hindar, 4 kalvar

Väglösa/Gjordsbol        ingen observation

Billinge                              4 tjurar, 7 hindar, 2 kalvar

Håkanbol 1                                            ingen observation

Långerud V                                            2 vuxna, 1 kalv

Äng                                    5 kronvilt (ev 1 spetshjort) samt 1 kalv

Undersbol                        1 hind

Övriga ej rapport

                                             xzxzxzxzxzxz   

 

 

Nu är kronviltsjakten avslutad! (20131101)

Första spetshjorten skjuten vid Gjordsbol den 29 oktober!

Spetshjort #2 skjuten på Äng

 

Enligt vår reviderade skötselplan för Kronhjortskötselområdet kan vi i år skjuta 2 kalvar och 2 spetshjortar.

                             Tillåtet vilt:
 
från 16/8 – kalv

från andra måndagen i oktober till och med 31 januari även spetshjort

Det är viktigt att inrapportering sker så snart ett djur fällts så att besked kan lämnas på denna sida vad som återstår att skjuta.

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti–den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt. Förordning (2012:590). 

Jakträttsinnehavare som fällt kronvilt ska anmäla jaktresultatet till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång. 

 


Avskjutning anmäls till sekreteraren, 0727033833.

Avskjutning:

Fram till och med den
17/9 har rapporterats 2 skjutna kalvar.( Äng, Räverud)

Nu återstår ingen kalv på årets tilldelning.

 Från och med den 14 oktober är 2 spetshjortar tillåtna. Samma procedur med dessa. Ring direkt till sekreteraren och anmäl. SMS går ut till styrelseledamöterna som får vidarebefordra.