Välkommen till ÄSO:s hemsida

UNGDOMSSKYTTE I BJÖRNEBORG

Återigen anordnas ungdomsskytte för ungdomar från 10 år och uppåt på skjutbanan i Björneborg. Det har varit mycket uppskattat bland våra ungdomar och en väldigt viktig del i arbetet att introducera ungdomarna i skyttet och jakten. Hoppas det kommer minst lika många i år. Det krävs ingen förkunskap eller anmälan.

Datum för träffarna är:

24. April

8. Maj

22. Maj

5. Juni

19. Juni

Rävjakten i Räverud

 

Det var en lyckad dag med hela 92 jägare som dök upp i snöyran.

Vi lyckades tillsammans att skrapa ihop hela 18500kr till barncancerfonden, mycket bra jobbat allihopa!

RÄVJAKT 20190309 kl 07:00 Den 9:e mars samlas vi för en stövarjakt på räv hos Daniel Sjölund i södra Räverud. Jakten kommer att bedrivas på tre större marker som gränsar till varandra. Alla deltagare får lägga 150 kr i avgift (kontanter) och där ingår en hamburgare och dricka vid fikapausen. Överskjutande intäkter går till Barncancerfonden. Hagelvapen och radio 31/155 vilket som är vad man behöver ta med sig. Ett antal stövare och grythundar kommer att finnas på plats under dagen. Det finns lotter med fina priser att köpa på plats. Väl mött! https://www.facebook.com/events/410980016304043/?ti=cl
20. feb, 2019
(OBS!! Klicka på rubriken för att komma till bilagor mm.)


Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2019-02-20
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson
Jonas Jönsson
Marianne Svensson
Gunnar Ros
Kent Andersson
Anders Abrahamsson
Thorbjörn Ohlzon
Reine Karlsson
Roger Berg
Fredrik Jonsson
Nicklas Ohlzon
Johan Sundby
Lennart Karlsson
Ulf Johansson
Lars Olsson
Daniel Sjölund
Egon Wikström
Mattias Gyllenbrant (Webansvarig).
1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.
2. Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justerings man.
Niklas Ohlzon valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.

5. Älgjakt 2018/2019 slutrapportering.
Ordförande redovisade viltdata rapportering
Samtliga utdelade kalvar har fällts under säsongen.
Kvar av utdelning är 3 st vuxna djur.
Tot : 38 kalv / 17 Vuxen fäldes under jakttiden.
Slutrapportering Älg till viltdata skall ske senast 28/2.

A: Redovisning älgkäkar.
Älg käkar överlämnas till Torbjörn Ohlzon senast 5/3
Samtliga käkar skall märkas med kön/Jaktlag.

B: Fällavgifter
Skall redovisas till postgiro 656729-1 för de sektioner som ej är anslutna till sydöstra.
Övriga redovisar enligttidigare över sänd blankett.
Redovisas senast 2019-03-12.

C: Spillnings inventering
Underlag för spillnings inventering redovisas senast 2019-04-15.
Underlag skall redovisas till Roger Berg

6. Jakt på Kronhjort 2018/2019 Slutrapportering
Redovisad avskjutning enligt vitdata kronhjort.
10 kalv
3 Hindar
7 Hjortar
Tot: 20 djur. Slut rapportering skall redovisas under övrigt vilt .

7. Förslag till ändring av stadgar från AU.
Styrelsen gav i uppdrag till au sammanställa ett förslag som kan presenteras till årsmötet
Förslaget redovisades för styrelsen enligt bilaga nr 1.
Styrelsen tog del av förslaget för ändring av stadgarna beslut tas till nästa möte.

8. Övriga frågor
Mattias Gyllenbrant presenterades som web ansvarig för Äso
Han önskar att få ta del av foto samt information som man vill delge övriga medlemmar på
hemsidan. Mattias undersöker alternativ till uppdatering av hemsidanoch redovisar till ordförande.

Sektion Räverud /Bjurvik
Anordnar rävjakt till förmån för Barn cancerfonden kostnad 150 kr
Datum: 2019-03-09 samling hos Daniel Sjölund kl 0700

9. Nästa möte
Datum: 2019-05-21
Plats: Bäckevi Idrottsplats
Tid: 19 00
Års stämma Äso
2019-05-28
Plats Folkets hus Bäckhammar.
Tid : 19 00

10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. Vid Protokollet
Sekreterare Ordförande
Jonas Jönsson Morgan Andersson
Justeringsman
Nicklas Ohlzon.
2. feb, 2019
Bilder
Nytt år och nya jakter.
Skicka gärna in bilder till mig så vi kan lägga ut de här på hemsidan. Det måste inte vara bilder från älg/hjortjakter, alla bilder är välkomna.
Vill du ha en text till bilden så skriv det i mailet.
Maila till mattias@skagernalg.se

Några nya bilder finns nu i fotoalbumet :)
24. nov, 2018
Styrelsemöte
Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2018-11-14
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson
Jonas Jönsson
Marianne Svensson
Gunnar Ros
Rickard Andersson
Anders Abrahamsson
Thorbjörn Ohlzon
Reine Karlsson
Roger Berg
Fredrik Jonsson
Nicklas Ohlzon
Jan-Erik Malmgren1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.


3. Val av justerings man.
Anders Abrahamsson valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


5. Älgjakt 2018/2019 rapport avskjutning
Kvar stående tilldelning 20181114
Biliing 2 kalvar kvar.
Bjurvik klart.
Frosterud samtliga djur kvar. (1 tjur 3 kalvar)
Gren Kvarstår 1 kalv.
Hulta 3 kalvar kvarstår.
Håkanbol klart.
Jonsbol 1 kalv 1 tjur kvarstår.
Krontorp 1 tjur 2 kalvar kvarstår.
Långerud V 1 tjur kvarstår.
Långerud Ö samtliga djur kvarstår. (2 kalvar 1 tjur)
Långerud Gård 1 kalv kvarstår.
Räverud samtliga djur kvarstår. (1 tjur 2 kalvar)
Södra Råda Klart.
Undersbol samtliga djur kvarstår.( 2 kalvar)
Viken 1 tjur kvarstår.
Väglösa/ Gjordsbol 1 tjur 1 Ko 1 Kalv kvarstår
Årås 1 Kalv kvarstår.
Äng klart.Avlysningsjakt på kvarvarande älgkalvar sker from 2018-12-01
Vid avlysningsjakten är 1 st kalv per jaktlag tillåten att fällas så länge det finns djur kvar på
tilldelningen .Gäller samtliga jaktlag även de som tidigare ej har havt tilldelning i år.
Sms rapportering sker till varje sektionsledare angående kvarvarande djur.

6. Jakt på Kronhjort 2018/2019 rapport avskjutning
Redovisad avskjutning per 20181114
Bilinge 3 st kronkalv skjutna 1 Kronhjort
Bjur vik 1 st kronkalv skjuten
Frosterud 2 st kronkalvar skjutna.
Gren 2 st kronkalvar 2 st kronhjortar skjutna
Hulta 1 kronkalv skjuten
Håkanbol 1 st kronhjort skjuten
Jonsbol -
Långerud ö 1 kronklav skjuten
Håkanbol 1 kronhjort skjuten
Håkanbol Södra 1 st kronhjort skjuten
Äng 1 st kronkalv 1 kronhjort 1 st kronhind
Kvarstår 7 hindar 10 kalvar.


7. Förslag till ändring av stadgar från AU.
Styrelsen gav i uppdrag till au sammanställa ett förslag som kan presenteras till årsmötet
Förslaget skall redovisas till styrelsen vid nästa styrelsemöte.


8. Övriga frågor
Torbjörn Ohlzon undersöker vart älgkäkar skall lämnas och hur detta skall ske.

Byte av sektionstillhörighet

enligt inlämnad skrivelse godkändes att fastigheten Tackerud 1:10 flyttas från sektionen Gjordsbol/Väglösa till sektionen Gren total areal som flyttas är 47 ha.
Denna förändring gäller from 1/7 2019.Älgskador sektion Hult
Hulta uppmärksammade styrelsen att de inom sektionen har problem med älg skador på granskog (30 årig skog)
Viltdata rapportering
Rapportering till vilt data skall ske snarast efter genomförd jaktdag angående fällt vilt gäller både kron och älg. Samt observationer av dessa djur.
Det är inte försent att föra in vilt observationer för de första 30 –dagarnas jakt.
9. Nästa möte
Datum: 2019-02-20
Plats: Bäckevi Idrottsplats
Tid: 1900

10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson


Justeringsman

Anders Abrahamsson.
13. nov, 2018
Dagordning för möte 20181114
Förslag till dagordning

Dag: 20181114
Tid: 19.00
Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

1 Mötets öppnande

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakt 2018/19 uppföljning avskjutning.

6 Jakt på kronhjort 2018/19 uppföljning avskjutning.

7 Förslag till ändring från AU

8 Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Mötets avslutande
19. sep, 2018
Styrelsemöte
Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2018-09-19
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson, Jonas Jönsson, Marianne Svensson, Daniel Sjölund, Gunnar Ros
Gunnar Gilbertsson, Anders Gilbertsson, Rickard Andersson, Anders Abrahamsson, Mikael Larsson
Thorbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Roger Berg, Ulf Johansson, Fredrik Jonsson, Reine Karlsson
Roger Berg, Torgny Forsberg,

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.
,
2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.


3. Val av justerings man.
Roger Berg valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


5. Älgjakt 2018/2019
Älg tilldelning diskuterade och mötet beslutade att det är upp till respektive jaktlag
Att följa tilldelningen av djur.
Obs! Käkar på vuxna djur skall sparas .Mer information kommer inför älgjakten.

6. Jakt på Kronhjort 2018/2019

6 Kalvar skjutna tom 19/9.
Vuxna djur tillåtna from 8 oktober totalt antal 15 st fördelat på 7 tjur/8 hindar.
Max ett djur per jaktlag.

7. Förslag till ändring av stadgar från AU.

Ordförande redovisade förslag/synpunkter till ändring av stadgar från AU
Se bifogat protokoll.201816.bilaga 1

8. Övriga frågor

Viktigt att respektive jaktledare rapporterar till viltdata gäller Älg/Kronhjort.


9. Nästa möte
Datum: 2018-11-14
Plats: Bäckevi Idrottsplats
Tid: 1900

10. Mötets avslutande.
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson


Justeringsman


Roger Berg
26. aug, 2018
Hjälp till med sidan
Hej på er!
Jag tycker det vore kul om vi kunde få den här sidan lite mer levande.
Kom gärna med förslag på hur och vad vi kan göra. Skicka gärna in bilder eller varför inte några trevliga jaktminnen till mig så kan jag lägga ut det här på sidan.
om intresse finns lägger jag till ert jaktlag i en egen flik där vi kan fylla på med bilder och annat.
Skriv namn, jaktlag och annat som ni vill ska stå. Skicka till mattias@skagernalg.se
OBS!! Texter kan inte skickas i pdf format. Skicka helst i word format.
Mvh Mattias Gylebrandt
26. aug, 2018
Nu finns tilldelningen under fliken Älgjakt 2018

20180821

Tilldelning älg 2018 kommer att publiceras under fliken Älgjakt 2018 senast i början av nästa vecka. 

OBS!!

Det har smugit sig in ett skrivfel i protokollet från årsmötet. Jakt på kronkalv startar 16.augusti och inget annat.

Krongruppen skickar Pm per mail till alla områden innan 16.augusti  

ÅRSMÖTE

Dags för årsmöte:

30.maj kl 19:00

Folkets Hus Bäckhammar

Nu finns  det info om årets älgjakt under fliken älgjakt 17

Info om kronhjortsjakt finns under fliken kronhjortskötsel område

Räkning av hjort

Räkningen av kronhjort startar 22/3-16/4 

Vi vill ha plats,datum och tid för observationen.

Vi vill även veta om det är hjort,hind eller kalv.

Sms skickas till Torbjörn Olzon 070-5116268.

 

 

Älgjakt 2016

Årets PM finns under fliken älgjakt 2016

Info om kronhjortsjakten 2016/17

Info kommer att finnas under rubriken kronskötselområde. 

Tjuren tar igen sig efter en ansträngande natt. I omedelbar närhet fanns ko med 2 kalvar och en kviga. (20131001/GR)