Välkommen till ÄSO:s hemsida

Nu finns  det info om årets älgjakt under fliken älgjakt 17

Info om kronhjortsjakt finns under fliken kronhjortskötsel område

Räkning av hjort

Räkningen av kronhjort startar 22/3-16/4 

Vi vill ha plats,datum och tid för observationen.

Vi vill även veta om det är hjort,hind eller kalv.

Sms skickas till Torbjörn Olzon 070-5116268.

 

 

Älgjakt 2016

Årets PM finns under fliken älgjakt 2016

Info om kronhjortsjakten 2016/17

Info kommer att finnas under rubriken kronskötselområde. 

Tjuren tar igen sig efter en ansträngande natt. I omedelbar närhet fanns ko med 2 kalvar och en kviga. (20131001/GR)